Privacy disclaimer

 

Hoe gaan wij om met jouw privégegevens en hoe houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving? Om onze dienstverlening aan jou te kunnen leveren en continu te blijven verbeteren, verzamelen wij een aantal gegevens. Wij vinden het belangrijk dat je onze diensten goed kunt gebruiken.


Welke gegevens verzamelen wij?

Bij het aanmaken van een klantaccount verstrek je ons onder meer jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Tevens kunnen wij je vragen om jouw geboortedatum, bankgegevens, alternatieve e-mailadressen en andere gegevens waarmee wij jou als klant kunnen identificeren en onze diensten optimaal aan je kunnen (blijven) leveren. Wanneer je contact opneemt met onze servicedesk zullen wij aan de hand van de opgegeven gegevens controleren of jij het ook daadwerkelijk de persoon bent waarmee wij contact hebben. Telefoongesprekken met Totaalnet kunnen worden opgenomen ter verbetering van onze dienstverlening en training van onze medewerkers. Vragen die jij ons per e-mail stelt en de communicatie die daarop volgt wordt door ons opgeslagen.

Bij het gebruik van onze diensten zullen wij, afhankelijk van wat je bij ons afneemt, verkeers- en indien beschikbaar locatiegegevens verzamelen. Wij verzamelen niet de inhoud van de communicatie maar houden bijvoorbeeld wel bij wanneer, vanuit welk IP en aan welk e-mailadres je via onze servers een e-mail hebt uitgestuurd. Wanneer je als bezoeker onze website(s) bezoekt of onze e-mails opent verzamelen wij bijvoorbeeld het tijdstip waarop je dat doet en via welk IP.

Op al onze producten en diensten is een actieve monitoring actief waarbij wij controleren of onze producten en diensten nog beschikbaar zijn. Dit doen wij vanaf meerdere locaties binnen en buiten ons netwerk. Tevens is er een actieve monitoring actief om misbruik en fraude van onze systemen tegen te gaan en/of een halt toe te kunnen roepen.

Onze leveranciers

Wij kunnen niet alles zelf en zijn voor de levering van bepaalde diensten een samenwerking aangegaan met onze leveranciers. Wij maken hierbij ook gebruik van de systemen van onze leveranciers en moeten om bepaalde diensten geleverd te kunnen krijgen klantgegevens uitwisselen. Bij de registratie van een domeinnaam zijn wij slechts een bemiddelende partij en om een domeinnaam op jouw naam te kunnen registreren is het noodzakelijk persoonsgegevens en/of aanvraaggegevens uit te wisselen. Met al onze leveranciers maken wij goede afspraken wanneer wij jouw gegevens moeten uitwisselen. Deze afspraken moeten waarborgen dat jouw gegevens veilig zijn.

Verzoeken om gegevens te verwijderen

Alle gegevens die wij van jou verwerken mag je inzien en aanpassen. Wij vereisen zelfs dat je gegevens up-to-date houdt zodat verlies of misbruik van jouw gegevens en abonnementen wordt voorkomen. Je kunt ons altijd verzoeken om jouw gegevens uit onze database(s) te verwijderen. Houdt er wel rekening mee dat wij dit niet altijd mogen doen in verband met wet – en regelgeving. Wanneer wij een verzoek ontvangen om jouw gegevens te verwijderen en wij kunnen hier door wet- en regelgeving niet aan voldoen dan verneem je van ons welke gegevens wij niet kunnen verwijderen.

Beveiliging van jouw en onze gegevens

Wij hebben passende maatregelen getroffen om jouw gegevens en onze apparatuur goed te beveiligen. Wij zullen jouw gegevens zonder jouw opdracht en/of toestemming nooit delen met derden.

In onze algemene voorwaarden en de daarbij behorende bijlage Verwerking Persoonsgegevens lees je uitgebreid over onze verwerking van persoonsgegevens.